Friday, September 26, 2008

LCHF i resten av världen

Royal Mile, Edinburgh

Härom dagen vågade jag berätta för några bekanta vad som har hänt med mitt liv efter att jag har börjat äta med LCHF. Som jag skrev för någon vecka sen, så är det frustrerande, att som *sjuk tjockis* inte kunna berätta hur BRA man mår när man äter LCHF, för på något sätt väger det man säger väldigt lite.

I alla fall, jag märkte att medan jag berättade, så insåg jag hur mycket jag har lärt mig under min snart 6månaders low carb resa. På ett sätt är jag glad att jag har väntat, studerat, läst, snackat på KiF och liksom "kommer ut ur garderoben" vid en tidpunkt då jag vet vad jag gör och varför.

De flesta reaktionerna var positiva, eller åtminstone fulla med respekt, men det var speciellt en kommentar som verkligen förbluffade mig. Jag menar inte alls att hänga ut någon här på min blogg, utan jag tar endast upp det här som ett praktexempel på hur "låsta" många är i sin aversion mot något nytt och kontroversiellt.

En person gick bestämt ut och förklarade att LCHF är endast "ett svenskt påfund" och att det är Annika Dahlqvist "som ligger bakom det".

Då var detta också i ett sammanhang där jag hade förklarat att LCHF står för Low Carb High Fat och i stort går ut på att:
  • minimera kolhydrater
  • äta naturligt animaliskt fett
  • äta så naturligt oprocessat som möjligt, genom att välja ekologiska råvaror
  • att minimera omega6 och fokusera på omega3
Jag blev så förbluffad när jag fick höra detta, så jag skrattade rakt ut. Jag vet inte riktigt vad jag ska likställa det med?

Som att man tror att Pop Idol är ett svenskt påfund och bara finns i Sverige, eftersom det visas i en svensk version på svensk tv?

Man blir verkligen mörkrädd, när man inser vilken typ av blockering vanliga intelligenta, öppensinnade människor kan få, när det gäller resonemang av något som de inte tycker om första anblicken av.

Så jag tänker försöka agera lite som "utrikeskorrespondent" på LCHF-fronten och försöka berätta om LCHF i omvärlden (likväl som LCHF i Sverige).

Idag tänkte jag ta upp min "första grej". Low Carb in the UK, en Low Carb Site for Storbrittannien får bli mitt första stop. Det första Nikki, som är list owner för den här bloggringen skriver på sin "Så kommer du igång"-sida (översatt till svenska i blå text):

Low-carb is based on eating naturally, with as little refinement as possible, so very general guidlines are...
Low-carb kost går i grunden ut på att äta naturligt, med så lite processad mat som möjligt. Grundreglerna är:

We DO NOT count calories. Saying that, you should be eating *at least* 1500 per day. 2000 (or even 2500 if you are very overweight) is much more realistic as you start low-carbing. This stops your body thinking there is a famine, and holding onto your body fat.
Vi räknar INTE kalorier, men du bör äta minst 1500 perdag. 2000 (eller t o m 2500 om du är överviktig) är mycket mer realistiskt när du börjar. Detta gör att din kropp slutar med att tänka att den är i ett svälttillstånd (där den inte gör sig av med fett, utan istället lagrar mer!)

DO NOT be afraid to eat FAT! Fat is your friend, and you need to eat fat to lose body fat. Aim for *at least* 65-70% of your daily calorific intake being "good" Fats, ie Butter, Cream, Olive and Nut oils and Lard. Do not trim fat from meat, do not use Vegetable/Sunflour oils if you can help it, and NO Margerine or other processes fat spread at all !!!
Var INTE rädd för att äta FETT! Fett är din vän, och du behöver äta fett för att bli av med kroppsfett. Sikta på att *åtminstone* 65-70% av ditt dagliga energiintag består av "bra" fett, t ex Smör, Grädde, Olivolja, nötolja och grisfett Skär INTE bort fettet från kött, använd inte vegetabilisk/Solrosolja om du kan och INGET margarin eller andra processade bordsfetter alls !!!

Margerine and Other Processed spreads are made with Hydrogenated Oil. The Hydrogenation process causes Transfats. It is the Transfats that cause the heart disease and aterialsclrosis (sp), NOT saturates. Saturates have a bad rap, and there is no proof that they cause the ills that the Government (note, not the scientists) say they do. Transfats are also why we cook with Lard and butter and not with Oils, as Heat situations will cause oils to break down into Transfats.
Margarin och andra processade bordsfetter är gjorda av härdat fett. Härdningsprocessen skapar transfett. Man har kommit fram till att transfett skapar hjärtsjukdom, INTE mättat fett. Mättat fett har ett dåligt rykte och det finns inga bevis på att de orsakar de sjukdomar som regeringen (notera, inte forskarna) säger att de gör. Transfetter är också varför vi lagar mat med grisfett och smör och inte med olja, då värmeprocessen orsakar oljan att brytas ner till transfett.

See this Link From Science Magazine and this link from Barry Groves' site exploding the Cholesterol myth, if that is what is scaring you about the amount of fat you are suddently going to be eating...
Se denna länk från Science Magazine *funkar inte* och denna länk från Barry Groves site som omkullkastar kolesterolmyten, om du är rädd för den nya mängden fett som du plötsligt komma att äta...

Meat, Fish, Game, Fowl, Eggs, Nuts, Seeds and Cheese are the Basic Protein groups you are going to be eating. These should make up around 20-25% of your calories
Kött, fisk, vilt, fågel, ägg, nötter, frön och ost är de grundläggande proteingrupper som du ska äta. De borde utgöra ca 20-25% av ditt dagliga intag.

Eat moderate amounts of good "Green" Non-starchy Veggies (a portion with each meal is what you are aiming for) and small amounts of low sugar fruits. Around 5-10% of your calorie intake.
Ät en måttlig mängd bra "gröna" icke-stärkelserika grönsaker (en portion till varje mål är vad du ska sikta på) och små mängder av lågkolhydratsrika frukter. Ca 5-10% av ditt dagliga intag ska vara kolhydrater.

Avoid Chemical additives as much as you can... It is nigh on impossible to cut them completely, (and using Artificial sweetener makes the transistion to no sugar easier) but you can try...
Undvik kemiska tillsatser så mycket du kan... Det är näst intill omöjligt att undvika dem helt och hållet (och att använda sötningsmedel kan mildra omställningen då man tar bort sockret), men försök...

Cut out all refined and other Starches and Sugars. ie Table Sugar, High Sugar Fruits, Honey, Flour, Bread, Potatoes, Rice and Pasta. Some plans do allow very small amounts of Whole grains, but digestivly speaking, they are unnecessary for Human Animals.
Ta bort allt raffinerat socker och annan stärkelse och socker, t ex strösocker, kolhydratsrika frukter, honung, mjöl, bröd, potatis, ris och pasta. En del tillåter sig väldigt små mängder av fullkorn, men i rent matsmältningssyfte, så behöver vi människor inte det.


Tags: , ,

1 comment:

Anna-Cathrina said...

Det är bra att du står på dig och vågar berätta. Så småningom så kommer nog också de tveksamma att förstå.

Kul att läsa den engelska versionen.